Samtykke til godkjenning av avtale 24. september 2004 om endring av protokoll 4, kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

St.prp. nr. 13 (2004-2005), Innst. S. nr. 52 (2004-2005) kap. 664 og 666) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. S. nr. 52 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2004