Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Sandberg og Lodve Solholm om erstatning etter flom

Dokument nr. 8:13 (2004-2005), Innst. S. nr. 129 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Sandberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.03.2005 Innst. S. nr. 129 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2005