Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

St.prp. nr. 28 (2004-2005), unntatt kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 74 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2004 Innst. S. nr. 74 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2004