Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

St.prp. nr. 28 (2004-2005), kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 68 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. S. nr. 68 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2004