Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og May Hansen om dekning av utgifter til kommunale tjenester til kvinner på flukt fra tvangsekteskap og som oppholder seg på krisesenter i annen kommune enn oppholdskommunen

Dokument nr. 8:28 (2004-2005), Innst. S. nr. 162 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, May Hansen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.04.2005 Innst. S. nr. 162 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2005