Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Holmås om lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (I saker om tvangsekteskap)

Dokument nr. 8:29 (2004-2005), Innst. O. nr. 45 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.01.2005 Innst. O. nr. 45 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2005

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2005