Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger og Ola D. Gløtvold om å inkludere grenseflokkene i bestandsmålet for ulv

Dokument nr. 8:36 (2004-2005), Innst. S. nr. 221 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 01.06.2005 Innst. S. nr. 221 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2005