Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Gunnar Halvorsen, Rita Tveiten, Grethe Fossli og Torny Pedersen om å samle Forsvarets verksteder i Ramsund, Bjerkvik, Haakonsvern, Horten, Kjeller og Trandum i ett forvaltningsselskap med særskilte fullmakter og ikke splitte divisjonen opp i seks private selskaper

Dokument nr. 8:37 (2004-2005), Innst. S. nr. 137 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Halvorsen, Grethe Fossli, Marit Nybakk, Rita Tveiten, Torny Pedersen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.03.2005 Innst. S. nr. 137 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2005