Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

St.meld. nr. 3 (2004-2005), Innst. S. nr. 269 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2005 Innst. S. nr. 269 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2005