Lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 57 (2004-2005), Innst. O. nr. 105 (2004-2005), beslutning. O. nr. 94 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2005 Innst. O. nr. 105 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005