Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen og Heikki Holmås om prøvedrift med persontogtrafikk på Alnabanen

Dokument nr. 8:41 (2004-2005), Innst. S. nr. 189 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Heidi Sørensen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. S. nr. 189 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2005