Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å innføre et konfesjonsbundet kristendomsfag i grunnskolen

Dokument nr. 8:45 (2004-2005), Innst. S. nr. 133 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Uavh) Avvist Innstilling avgitt 03.03.2005 Innst. S. nr. 133 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2005