Forslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske og Sigvald Oppebøen Hansen om dispensasjon for bingolokaler fra lov om vern mot tobakksskader

Dokument nr. 8:48 (2004-2005), Innst. S. nr. 168 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sigvald Oppebøen Hansen, Trond Giske Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.04.2005 Innst. S. nr. 168 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2005