Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Bjørn Jacobsen og Karin Andersen om å utrede internasjonale skatter som alternative og supplerende inntektskilder til FN

Dokument nr. 8:59 (2004-2005), Innst. S. nr. 203 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Karin Andersen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Avvist Innstilling avgitt 25.05.2005 Innst. S. nr. 203 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2005