Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, John I. Alvheim, Torbjørn Andersen og Kenneth Svendsen om lov om endring i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) (Tillatelse til å kjøre buss etter fylte 70 år)

Dokument nr. 8:62 (2004-2005), Innst. O. nr. 97 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, John I. Alvheim, Kenneth Svendsen, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. O. nr. 97 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.2005