Forslag fra stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen om ventetidsgaranti for behandling av barn og ungdom som er psykisk syke

Dokument nr. 8:68 (2004-2005), Innst. S. nr. 212 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjarne Håkon Hanssen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. S. nr. 212 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2005