Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Lund Bergo, Audun Bjørlo Lysbakken, May Hansen og Siri Hall Arnøy om å beskytte husstander mot telefonsalg hvis det ikke er gitt aktivt samtykke til dette

Dokument nr. 8:74 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Audun Lysbakken, May Hansen, Magnar Lund Bergo, Siri Hall Arnøy Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet