Innstilling til Stortinget fra utvalg oppnevnt av Presidentskapet for å vurdere Stortingets komitéstruktur

Dokument nr. 22 (2004-2005), Innst. S. nr. 188 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. S. nr. 188 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2005