Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden - komitéstrukturen, spørreinstituttet, arbeidsordningskomiteen, arbeidet i komiteene mv.

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 19. mai 2005

Jørgen Kosmo

Inge Lønning

Lodve Solholm

Ågot Valle

Odd Holten

Berit Brørby