Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at det utarbeides en lov om forvaltning av kraftselskap for å sikre at folket får dekket sitt grunnleggende behov for elektrisk kraft til en makspris på forbrukerkraft som skal ligge innenfor det minstepensjonister og flerbarnsfamilier i eget hus har råd til å betale

Dokument nr. 8:87 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet