Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Hall Arnøy og May Hansen om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Kjønnsnøytal ekteskapslov) mv.

Dokument nr. 8:92 (2004-2005)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra May Hansen, Siri Hall Arnøy Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget