Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Gjermund Hagesæter om heving av beløpsgrensen for tollfri import

Dokument nr. 8:1 (2005-2006), Innst. S. nr. 22 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.11.2005 Innst. S. nr. 22 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. S. nr. 22 (2005-2006) Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Gjermund Hagesæter om heving av beløpsgrensen for tollfri import fra 200 kroner til 1000 kroner fra 1. januar 2006 og videre periodevis oppjustering i tråd med konsumprisindeksen. Forslaget fikk bare Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2005