Utenriksministerens redegjørelse om Norges engasjement i Afghanistan og Irak

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status