Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Ulf Erik Knudsen og Per-Willy Amundsen om forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine og heving av aldersgrensen for familiegjenforening med ektefelle

Dokument nr. 8:3 (2005-2006), Innst. S. nr. 102 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per-Willy Amundsen, Siv Jensen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 02.03.2006 Innst. S. nr. 102 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ikke vedtatt forslag om lovendring som forbyr ekteskap mellom fetter og kusine. Stortinget har heller ikke vedtatt forslag om heving av aldersgrensen til 24 år for familiegjenforening med ektefelle. Forslagene fikk støtte fra Fremskrittspartiet. Flertallet som ble utgjort av de øvrige partier viste til at Regjeringen har satt i gang et arbeid for å kartlegge omfanget av søskenbarnekteskap

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2006