Endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2005

St.prp. nr. 17 (2005-2006), Innst. S. nr. 51 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2005 Innst. S. nr. 51 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag om endringer på statsbudsjettet for inneværende år (2005) vedrørende kapitler under Forsvarsdepartementet. Endringene er årvisse justeringer som skjer på slutten av budsjettåret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2005