Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 22 (2005-2006), Innst. S. nr. 71 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 71 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer av bevilgninger på enkelte budsjettkapitler i statsbudsjettet for 2005 for landbruks-og matdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005