Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2005 m.m. under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 24 (2005-2006), Innst. S. nr. 54 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2005 Innst. S. nr. 54 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag om endringer på statsbudsjettet for inneværende år (2005) m.m. vedrørende kapitler under Olje- og energidepartementet. Endringene er årvisse justeringer som skjer på slutten av budsjettåret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005