Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Torbjørn Andersen og Tord Lien om en samlet plan for bygging av vindkraftanlegg i Norge

Dokument nr. 8:9 (2005-2006), Innst. S. nr. 97 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. S. nr. 97 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å avvise forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om en samlet plan for bygging av vindkraftanlegg i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2006