Bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 9 (2005-2006), Innst. S. nr. 26 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, utviklingssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2005 Innst. S. nr. 26 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om en tilleggsbevilgning på kr. 260 mill. til å hjelpe ofrene etter jordskjelvet i Sør-Asia. Regjeringen tar sikte på å kanalisere tilleggsbevilgningen gjennom FN.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2005