Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Petter Løvik, Jan Tore Sanner og Bent Høie om innføring av plikt til forenklet kunngjøring av offentlige innkjøp under grensen for anbudsplikt

Dokument nr. 8:12 (2005-2006), Innst. S. nr. 112 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.03.2006 Innst. S. nr. 112 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om innføring av plikt til forenklet kunngjøring av offentlige innkjøp under grensen for anbudsplikt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2006