Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)

Dokument nr. 3:5 (2005-2006), Innst. S. nr. 122 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. S. nr. 122 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven. Undersøkelsen viser at saksbehandlingen er redusert fra forrige undersøkelse, men at den fortsatt overskrider de frister som er satt. Manglende rutiner, utilstrekkelige informasjon og variert kompetanse påvirker saksbehandlingstiden. Komiteen ber blant annet i innstillingen Regjeringen treffe de nødvendige tiltak for å sikre at saksbehandlingstiden ikke overstiger 90 dager og vurdere om det bør defineres krav til kompetanse for saksbehandlere av gjeldsordningssaker. Stortinget har vedtatt at Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven -vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2006