Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 61 (2005-2006), Innst. S. nr. 200 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 200 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har døftet en rekke virkemidler for å styrke lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommuner og fylkeskommuner. Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til på fordele skjønnsmidler på 1 993 mill. kroner for 2007. Beløpet er eksklusiv kompensasjon for omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006