Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken

St.meld. nr. 21 (2005-2006), Innst. S. nr. 56 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2006 Innst. S. nr. 56 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken og besluttet å vedlegge den protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006