Norges deltakelse i europeiske romfartsprogrammer

St.prp. nr. 46 (2005-2006), Innst. S. nr. 144 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 144 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gått inn for Regjeringens forslag til økte bevilgninger for Norges deltagelse i programmer i den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency) og for økt norsk kontingent til ESA. Den årlige obligatoriske kontingenten til ESA økes fra 87,7 mill. kr. til 109, 1 mill.kr, grunnet den gode økonomiske utviklingen i Norge i forhold til flere andre europeiske land. Bevilgningene for 2006 til internasjonal romvirksomhet, inklusive ESAs programmer, økes fra 143,8 mill. kr til 146, 3 mill. kr

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2006