Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003

St.prp. nr. 49 (2005-2006), Innst. S. nr. 188 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 188 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2006