Noregs deltaking i Europarådet i 2005

St.meld. nr. 15 (2005-2006), Innst. S. nr. 169 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. S. nr. 169 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Norges deltakelse i Europarådet i 2005. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2006