Noregs deltaking i den 60. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 59. generalforsamling

St.meld. nr. 14 (2005-2006), Innst. S. nr. 202 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 202 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet Norges deltakelse i den 60. ordinære generalforsamlingen i FN høsten 2005 og videreførte sesjoner av den foregående generalforsamlingen. Norge støtter aktivt opp om FNs arbeid på mange felt og legger vekt på refomarbeidet i verdensorganisasjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006