Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne og Siv Jensen om lov om endring i lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)

Dokument nr. 8:26 (2005-2006), Innst. O. nr. 40 (2005-2006)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.04.2006 Innst. O. nr. 40 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å endre straffeloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2006

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.2006