Forslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Hans Olav Syversen og Bjørg Tørresdal om maksimal ukentlig oppholdstid for barn i barnehage

Dokument nr. 8:32 (2005-2006), Innst. S. nr. 133 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 27.04.2006 Innst. S. nr. 133 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra representanter for Kristelig Folkeparti om maksimal ukentlig oppholdstid for barn i barnehage og forslag om kartlegging av behovet for barnetilsyn om kvelden og natten ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2006