Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen om språk- og kunnskapskrav i forbindelse med innvilgelse av statsborgerskap

Dokument nr. 8:35 (2005-2006), Innst. S. nr. 124 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Ib Thomsen, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.04.2006 Innst. S. nr. 124 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall gikk imot forslaget fra Fremskrittspartiet og mener at et krav om gjennomført opplæring er mer rettferdig og hensiktsmessig enn å knytte ervervelse av statsborgerskap opp mot et kunnskapskrav.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2006