Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen og Gjermund Hagesæter om å redusere avgifter på elektrisitet i perioder med høye strømpriser

Dokument nr. 8:39 (2005-2006), Innst. S. nr. 137 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 137 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiets representanter Solvik-Olsen, Lien, Andersen og Hagesæter om å redusere avgifter på elektrisitet i perioder med høye strømpriser. Forslaget ble, mot Fremskrittspartiets stemmer, ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2006