Forslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Bent Høie og Martin Engeset om å gi de kommunale kontrollutvalgene større uavhengighet

Dokument nr. 8:45 (2005-2006), Innst. S. nr. 177 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Bent Høie, Martin Engeset Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. S. nr. 177 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsflertallet vedtok å vedlegge Dokumen:8-forslaget fra Høyre protokollen, noe som betyr at det ikke ble tatt stilling til realiteten i forslaget. Bakgrunnen for dette er at Regjeringen vil foreta en gjennomgang av de problemstillinger som er reist i Dokument::8-forslaget for å få erfaringsgrunnlag til å vurdere en eventuell endring i regelverket for å gi kontrollutvalgene større uavhengighet, og for å se på om det er grunn til innstramming i adgangen til å avsette kontollutvalg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006