Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Unionen for 2005

Dokument nr. 17 (2005-2006), Innst. S. nr. 132 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2006 Innst. S. nr. 132 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Unionen for 2005. Årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2006