Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Ivar Kristiansen og Petter Løvik om en handlingsplan for å hindre forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal

Dokument nr. 8:52 (2005-2006), Innst. S. nr. 165 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Ivar Kristiansen, Petter Løvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. S. nr. 165 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Høyre om en handlingsplan for å hindre forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det var imidlertid ikke flertall for at handlingsplanen legges frem for Stortinget i vårsesjonen 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2006