Landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministerens redegjørelser om den alvorlige situasjonen som har oppstått på grunn av sykdomsutbrudd knyttet til bakterien E. coli 0:103

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra landbruks- og matministeren

Saksgang

  1. Status