Forslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Siv Jensen og Harald T. Nesvik om å belønne dem som ønsker å bidra med sin arbeidskraft etter fylte 67 år, slik at opptjent pensjon ikke avkortes mot arbeidsinntekt

Dokument nr. 8:61 (2005-2006), Innst. S. nr. 178 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Robert Eriksson, Siv Jensen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. S. nr. 178 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Fremskrittspartiet, om å belønne dem som ønsker å bidra med sin arbeidskraft etter fylte 67 år, slik at opptjent pensjon ikke avkortes mot arbeidsinntekt. I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen viser et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre til det pågående arbeidet knyttet til alderspensjon, og avventer en nærmere behandling av den bebudede pensjonsmeldingen og forslag til virkemidler som skal gjøre det mer lønnsomt for pensjonister å bidra med sin arbeidskraft.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2006