Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2005

Dokument nr. 14 (2005-2006), Innst. S. nr. 172 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. S. nr. 172 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2005. Årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2006