Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Gunn Berit Gjerde, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge

Dokument nr. 8:72 (2005-2006), Innst. S. nr. 34 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Berit Gjerde, Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.11.2006 Innst. S. nr. 34 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag fra Venstre om ny finansieringsmodell for kulturbygg fikk ikke tilslutning fra Stortinget og ble vedlagt protokollen. Komiteen viser i innstillingen om saken til at Regjeringen har igangsatt en gjennomgang av finansieringsordningene for lokale og regionale kulturbygg. Det vises videre til at Regjeringen i budsjettproposisjonen for 2007 viser til at en vil foreta en grundig gjennomgang og behandling av ordningene i forbindelse med forvaltningsreformen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006