Forslag fra stortingsrepresentantene Endre Skjervø, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om å opprette en ny samordnet erstatningsordning for de som er blitt smittet av hepatitt C gjennom blodoverføringer i det norske helsevesen, i tråd med Hepatitt C-utvalgets tilråding

Dokument nr. 8:77 (2005-2006), Innst. S. nr. 181 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Endre Skjervø, Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.05.2006 Innst. S. nr. 181 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om at det skal opprettes en ny erstatningsordning for dem som er blitt smittet av hepatitt C gjennom blodoverføringer. Dette innebærer at det ikke blir noen egen erstatningsordning for disse. Som begrunnelse for vedtaket uttales at slike erstatningskrav bør kanaliseres gjennom den eksisterende billighetserstatningsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2006