Forslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset og Erna Solberg om innføring av "Green Card-ordning" for arbeidssøkere med behov for særskilt tilrettelegging av arbeidsplassen

Dokument nr. 8:78 (2005-2006), Innst. S. nr. 196 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Martin Engeset Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 196 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Høyre om innføring av "Green Card-ordning" for arbeidssøkere med behov for særskilt tilrettelegging av arbeidsplassen. Statsråden uttaler i sitt brev til arbeids- og sosialkomiteen at det allerede finnes en slik ordning som foreslått gjennom "Garanti for oppfølging". Det forutsettes at statsråden på egnet måte gir tilbakemelding om eventuelle omlegginger som følge av reforhandling av virkemidler i IA-avtalen våren 2006 og resultatene av den bebudede evaluering av garantiordningen høsten 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2006